Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

Sastanak s ministricom Nadom Murganić

Dana 30.10.2018. god. u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je sastanak ministrice Nade Murganić i njenih suradnika te predstavnika skloništa za žrtve obiteljskog nasilja iz cijele Hrvatske, a povezano sa stupanjem na snagu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj navedenog sastanka je unaprjeđenje suradnje u području zaštite od nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. 

Predstavnici skloništa upoznali su ministricu s programima koji se provode kao i najznačajnijim problemima s kojima se susreću u radu s posebnim naglaskom na nestabilan sustav financiranja rada skloništa. 

Ministrica i njeni suradnici informirali su nas o postojećim načinima financiranja putem projektnih aktivnosti kao i nadolazećim promjenama vezano za financiranje rada skloništa, osnivanje novih skloništa i dr. 

Svi sudionici pozdravili su organiziranje ovakvog sastanka u nadi da će ovo biti primjer dobre prakse i za ubuduće. 

Na sastanku je sudjelovala i predstavnica Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku. 

Comments are currently closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube