Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

Ratificirana Istanbulska konvencija

Hrvatski sabor je 13.04.2018. god. potvrdio Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istanbulsku konvenciju, sa 110 glasova za, dva suzdržana i 30 protiv.

Hrvatska je 30. od 47 članica Vijeća Europe koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju i 18. članica EU-a koja je to učinila. 

Podsjećamo da je osnovna zadaća ovog dokumenta zaštita žena od svih oblika nasilja, sprečavanje progon i uklanjanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Comments are currently closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube