Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

Istanbulska konvencija stupila na snagu 01.10.2018. god.

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odnosno tzv. Istanbulska konvencija danas 01.10.2018. god. stupa na snagu. 

Podsjećamo da je ova Konvencija pravno obvezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. 

Rad na Konvenciji započeo je 2008. god., a prihvaćena je u Istanbulu 2011. god. Stupila je na snagu 01.08.2014. god. nakon što ju je ratificiralo deset država članica Vijeća europe. Do danas je Konvenciju ratificiralo 28 država članica Vijeća Europe. Hrvatska je Konvenciju potpisala 22.01.2013., a Europska unija 13.06.2017. god. 

*Izvor: Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Comments are currently closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube