Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

listopad, 2018

Sastanak s ministricom Nadom Murganić

Dana 30.10.2018. god. u prostorijama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je sastanak ministrice Nade Murganić i njenih suradnika te predstavnika skloništa za žrtve obiteljskog nasilja iz cijele Hrvatske, a povezano sa stupanjem na snagu Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Cilj navedenog […]

Istanbulska konvencija stupila na snagu 01.10.2018. god.

Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, odnosno tzv. Istanbulska konvencija danas 01.10.2018. god. stupa na snagu.  Podsjećamo da je ova Konvencija pravno obvezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.  Rad na Konvenciji započeo je 2008. god., a prihvaćena […]

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube