Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

travanj, 2018

Ratificirana Istanbulska konvencija

Hrvatski sabor je 13.04.2018. god. potvrdio Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, tzv. Istanbulsku konvenciju, sa 110 glasova za, dva suzdržana i 30 protiv. Hrvatska je 30. od 47 članica Vijeća Europe koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju i 18. članica EU-a koja je to učinila.  Podsjećamo da […]

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube