Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. god., a na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donijela Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. god. 

Strategija obuhvaća ukupno sedam područja djelovanja i to kako slijedi:

  • prevencija nasilja u obitelji,
  • zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji,
  • zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji 
  • psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji
  • unaprjeđenje međuresorne suradnje
  • izobrazba stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji i
  • senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji.

Ovakva sveobuhvatna strategija osigurava visok stupanj zaštite žrtava nasilja u obitelji kao i unaprjeđivanje njihove kvalitete života i uključenosti u zajednicu.

Za provedbu mjera i aktivnosti u državnom proračunu za 2017. god. osigurano je 161,8 milijuna kuna, za 2018. god. 69,5 milijuna kuna te za 2019. god. 69,1 milijuna kuna. 

Tekst Strategije možete pogledati ovdje

Comments are currently closed.

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube