Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

listopad, 2017

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. rujna 2017. god., a na prijedlog Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, donijela Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. god.  Strategija obuhvaća ukupno sedam područja djelovanja i to kako slijedi: prevencija nasilja u obitelji, zakonodavni okvir iz područja […]

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube