Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja u Osijeku

skloniste.osijek@gmail.com

siječanj, 2015

Zahvala donatorima

I ove godine brojni pojedinci, ustanove i udruge darivali su naše korisnike Skloništa te im tako pomogli da zadrže vjeru u dobre ljude. Da izreka Bogat je onaj koji puno daje, a ne onaj koji puno ima nisu samo isprazne riječi, pokazali su nam svojim velikodušnim donacijama: II. gimnazija Osijek III. gimnazija Osijek Graditeljsko-geodetska škola Osijek OŠ […]

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube